Vzdelávanie

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlepšieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté vysledky.

Veda

Naši učitelia prírodovedných predmetov sa sústreďujú na získavanie praktických vedomosti, priamo uplatniteľných v bežnom živote.

Zdravie

V čo najväčšej miere sa snažíme povzbudiť deti k zdravému životnému štýlu, zdravej strave a pobytu v prírode.

 • Vážení rodičia, milí študenti a priatelia školy !

  Želáme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov, pevné zdravie, veľa šťastia, energie a spokojnosti v súkromnom i pracovnom živote po celý nastávajúci rok 2021.

  Vedenie a kolektív pracovníkov gymnázia

 • Informácia o platbe

  Číslo účtu : 19188453/0900

  IBAN SK05 0900 0000 0000 1918 8453

  BIC GIBASKBX

  Príspevok do Rady rodičov pre školský rok 2020/2021 je 35,- eur na žiaka.

  Termín : do 31.12.2020

  Do poznámky treba dať meno a triedu žiaka.

  Svoje platby si môžete preveriť po prihlásení na :

  edupage - Komunikácia - platby

  PROSÍM RODIČOV, ABY VKLAD NEROBILI CEZ SLOVENSKÚ POŠTU, ŤAŽKO SA IDENTIFIKUJE PLATBA. AK NEMÁTE MOŽNOSŤ PREVODOM Z BANKY, PRÍJMEME PRÍSPEVOK AJ V HOTOVOSTI.

  ĎAKUJEM

 • Projekt „Dažďová záhrada" uzrel svetlo sveta

  Podarilo sa nám z Nadácia BVS získať finančné prostriedky na realizáciu projektu Dažďová záhrada. Študenti spolu s pedagógmi a školníkmi zrealizovali projekt, ktorý skrášli náš školský dvor, spríjemní životné prostredie a bude slúžiť aj na výuku.

 • Gratulujeme našej študentke Diane Virgovičovej k získaniu prestížneho štipendia

 • Žiaci T. Ančicová, T. Hámorová, A. Javorek a D. Račko zo IV.B sa zúčastnili online kvízu Generácia euro. Dosiahli výborný výsledok.

  Gratulujeme

 • Milí priatelia,

  študenti našej školy sa každoročne zapájajú do viacerých charitatívnych akcií. Za normálnych okolností by teraz pripravovali akciu Vianočná kométa, výťažok ktorej vždy venujú ľuďom v núdzi. V súčasnej situácii to však nie je možné. To ale neznamená, že neexistujú v našom okolí ľudia, ktorí by nepotrebovali pomoc. Radi by sme preto upriamili Vašu pozornosť na charitatívne aktivity organizované inými organizáciami, prostredníctvom ktorých môžme pomôcť tým, ktorí to potrebujú a našim deťom ukázať, že aj v tejto náročnej situácii sme stále ľuďmi...

 • Ešte počas chodenia do školy sme sa so sekundou učili ako pracovať s tabuľkami vo worde. Po prechode na dištančné vzdelávanie sme sa učili pracovať v online office, kde nie sú všetky funkcie plnej verzie alebo sú na iných miestach.

  Ako sa žiakom podarilo zvládnuť toto učivo si môžete overiť sami, pretože pre Vás/nás pripravili budúcoročný kalendár, v ktorom si budeme môcť všetci zaznačiť naše úspechy, plány, povinnosti a verím, že aj nástup do školy.

  Dizajn kalendára je jedinečný, tak ako sú jedineční naši žiaci – každý pripravil jeden mesiac v roku, presne tak, ako sa to im samým páčilo a v závere vznikol unikátny gymnaziálny kalendár pre rok 2021.

 • Dobrý deň,

  záleží nám na našich deťoch a ich budúcnosti. Nastala doba, kedy potrebujú našu pomoc ešte viac. 19.novembra sa mala na našej škole konať zbierka Hodina deťom, avšak kvôli pandemickým opatreniam sa tento rok spájame za všetky deti na Slovensku len virtuálne. Ak chcete podporiť deti v ohrození a krízových situáciách, môžete tak spraviť zaslaním SMS na číslo 800 v hodnote 4 alebo online na www.hodinadetom.sk. Ďakujeme!

  https://www.hodinadetom.sk/ako-pomoct/

 • Novinky v pravom paneli Mapy Google...

 • Vážení športoví priatelia,

  aj v tomto roku by sme Vám chceli touto cestou poďakovať za Vašu aktívnu účasť a podporu iniciatívy Európskeho týždňa športu 2020. Tento rok bol výrazne poznačený pandémiou koronavírusu, ale napriek náročnej situácii a rôznym opatreniam, bol o podujatia záujem. Na Slovensku bolo registrovaných 500 podujatí vo viac než 340 mestách/obciach a do športových aktivít sa zapojilo bezmála 68 000 detí a dospelých. Sme nesmierne radi, že aj Vaše podujatie bolo medzi nimi.

  Sme radi a ceníme si, že si ľudia našli spôsob, ako sa dá aj v takýchto obmedzeniach ďalej športovať a byť aktívny.

  Iniciatíva na rozhýbanie čo najviac Slovákov bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Veríme, že ju podporíte, a čo je ešte dôležitejšie, že zostanete aktívni a verní pohybu a zdravému životnému štýlu po celý svoj život. #BeActive!

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Senecká 2, 902 01 Pezinok
 • 033/6412252

Fotogaléria