Vzdelávanie

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlešieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté vysledky.

Veda

Naši učitelia prírodovedných predmetov sa sústreďujú na získavanie praktických vedomosti, priamo uplatniteľných v bežnom živote.

Zdravie

V čo najväčšej miere sa snažíme povzbudiť deti k zdravému životnému štýlu, zdravej strave a pobytu v prírode.

 • Srdečne Vás pozývame už na 20. ples nášho gymnázia. Vstupenky sú v predaji na sekretariáte školy u p. Brunovskej, t.č. 033/6412252.

 • V školskom roku 2019/2020 otvárame jednu triedu nového študijného odboru 79 02 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium.

  Vyučovacie jazyky : slovenský jazyk a anglický jazyk

  Štúdium anglického jazyka končí maturitnou skúškou na úrovni C1.

  Druhý cudzí jazyk - možnosť výberu z nemeckého, španielskeho, francúzskeho, ruského a talianskeho jazyka ( otvorenie skupiny je podmienené minimálnym počtom 12 študentov ), možnosť dobrovoľnej maturitnej skúšky na úrovni B2.

  Učebný plán štúdia je zameraný na spoločenskovedné predmety - dejepis, anglofónna literatúra, ekonomika a prírodovedný predmet biológia.

 • V stredu 16.januára sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnili 4 naši víťazi školského kola: Matúš Kovarčík z 1.Ap v kategórii 1A, Oliver Jančarik zo 6.As v kategórii 2A, Dominic Ditri zo 7.As v kategórii 2C2 a Jakub Hajdu z 8.Ao v kategórii 2B.

  S potešením môžeme povedať, že naša účasť bola veľmi úspešná, keďže sme získali 1.miesto hneď v troch kategóriách a naši žiaci O.Jančarik, D.Ditri a J.Hajdu postupujú na krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Touto cestou im chceme pogratulovať a držíme im palce v ďalšej časti súťaže.

 • Anketa "Zlatý Amos"

  Informácie o ankete 13. ročník Zlatý Amos pre žiakov :

  - prihlášky sa podávajú len elektronicky, aby ste ušetrili poštovné a papier, my si všetko vytlačíme, ak by ste potrebovali prihlášku vo worde, prosím napíšte nám a my vám ju zašleme

  - prihlášky do 10. februára 2018, tu je link na prihlášku pre kategórie Zlatý Amos, Amos sympaťák, Zlatá škola: https://amos2017.webnode.sk/prihláška

  - pre pedagóga, na ktorého sa oplatí spomínať: https://amos2017.webnode.sk/pedagog/prihláška

  - pre naj učiteľa národnostných menšín: https://amos2017.webnode.sk/naj-ucitel-narodnostnych-mensin/prihláška

 • Vážení rodičia,

  21. januára 2019 ( pondelok ) sa o 17,00 hod. uskutočnia triedne aktívy. Po skončení budú konzultácie u jednotlivých pedagógov.

  Výbor Rady rodičov bude o 16,30 hod. a po skončení triednych aktívov.

 • 9. 11. 2017

  Ako hlavný webový prístup na office online použite webovú stránku https://portal.office.com

 • Online súťaž Best in English (v minulosti Angličtinár roka) v anglickom jazyku naberá na popularite každým rokom. V tomto školskom roku sa zúčastnilo tejto súťaže 892 stredných škôl z 30 štátov sveta a spolu 21 110 študentov.

  Naša škola sa 30.11.2018 zapojila tiež a 14 študentov zo 4.B, 4.C, 7.As, 6.As reprezentovalo našu školu. Bohužiaľ žiaci 8.Ao, do ktorých sme vkladali naše najväčšie nádeje, mali v rovnakom termíne iné povinnosti a nemohli sa zúčastniť.

  Najlepší výsledok dosiahol Patrik Hampelzo 4.B triedy, ktorý patrí do prvej stovky najlepších slovenských študentov.

 • Dňa 07.12.2018 sa študenti našej školy aktívne, ako dobrovoľníci zúčastnili celoštátnej verejnej zbierky

  Úsmev ako dar

  Zbierky sa zúčastnili študenti: Nina Andelová, Diana Drozdova, Fornerová Sára, Škvarková Kristína, Mlyneková Soňa, Kunert Nina, Hojstričová Karin, Michal Viktorín, Bočko Ján Samuel, Hromník Marek, Guľas Matej, Nina Nosáľová, Petra Ščepánová, Paľovčíková Nataša, Paľovčíková Jana, Šišková Petra, Nina Röthová, Nina Štefanovičová, Nemčovičová Laura, Klaobučníková Veronika.

 • Žiaci počas adventu v rámci vianočných trhov a tradičnej akcie Vianočná kométa vyzbierali 786,70€. Peniaze získali z predaja vianočného pečiva a vianočných ozdôb. Výťažok z charitatívnej akcie žiaci odovzdali rodine z Pezinka, ktorá sa stará o ťažko chorého synčeka.

  Žiaci našej školy sa zapojili aj do zbierky Kilo na pomoc rodinám v núdzi a tiež do charitatívnej zbierky Hodina deťom.

 • Študenti našej prímy sa od začiatku školského roka zapojili do projektu integrovaného tematického vyučovania. Na hodinách biológie, geografie, matematiky a výtvarnej výchovy pod vedením svojich učiteliek, najmä pani profesorky Klimekovej a Schvarcovej spracovávali tému Kam odlietajú naše operence. V rámci skupinového vyučovania si vylosovali 7 skupín, v každej po 4-6 žiakov, skupiny boli zmiešané, za cieľom, aby študenti vedeli spolupracovať s kýmkoľvek v triede. Každá skupina si potom vylosovala svojho operenca, boli to dažďovník obyčajný, kukučka obyčajná, belorítka obyčajná, žltochvost lesný, bocian biely, muchárik malý a lastovička. Vo svojich skupinách sa na hodinách biológie venovali operencom, vyhľadávali informácie z kníh, časopisov, ktoré si sami priniesli a zostavovali text , kde uviedli charakteristiku operenca , jeho výskyt na Slovensku aj rozličné zaujímavosti . Na hodinách geografie opisovali prírodné podmienky krajín, do ktorých tieto operence odlietajú, ich podnebie, reliéf, vodstvo. Leteckú vzdialenosť, ktorú musia operence preletieť určovali na matematike a vyznačovali ju podľa mierky na mape. Svoj výtvarný talent uplatnili na hodinách výtvarnej výchovy pri kreslení jednotlivých operencov. Študenti pracovali nielen v škole, stretávali sa aj mimo vyučovania, diskutovali o svojich tvorivých nápadoch a postupoch. Samostatne zvládali prácu s textom , fotografiami, mapou, diagramom, meranie vzdialenosti, kreslenie. Vo štvrtok 13. decembra prišiel ten veľký deň,

 • V rámci DOD sme organizovali dňa 17.12.2018 Florbalový turnaj deviatakov. Výsledky turnaja:

  1. miesto - ZŠ Vajanského Modra

  2. miesto - ZŠ Fándlyho Pezinok

  3. miesto - ZŠ Báhon Gratulujeme.

 • Dnes sme obsadili 2. miesto na Highschool Socca Cup 2018. Školu reprezentovali študenti Lukáš Radič, Ivan Kosterec, Denis Tábora, Marián Miklušek, Adrián Čapkovič, Martin Riman, Matúš Šteberla. Lukáš Radič získal titul "najlepší brankár turnaja". GRATULUJEME!

 • Dňa 17.12.2018 sme privítali záujemcov o štúdium na našej škole. Nádejných gymnazistov previedli po škole študenti vyšších ročníkov, informovali o projektoch a aktivitách, do ktorých sa študenti môžu zapojiť. Na jednotlivých stanovištiach si návštevníci mohli pozrieť ukážky chemických pokusov, projektov z fyziky, ale aj otvorenú hodinu španielčiny. Všetkým sa páčilo video s informáciami o škole, ktoré natočili v španielčine študentky tercie.

  Na záver sa všetci radi zastavili v jedálni školy, kde prebiehala Vianočná kométa.

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Senecká 2, 902 01 Pezinok
 • sekretariát školy 033/641 22 52

  Riaditeľka školy
  Mgr. Jana Solgová
  tel. 033/641 24 95
  Solgova@gympk.sk

  Zástupkyňa riaditeľky školy
  Mgr. Jaroslava Remperová
  Remperova@gympk.sk
  tel. 033/641 36 39

  Tajomníčka a personalistka
  Bc. Darina Brunovská
  tel. 033 / 641 22 52
  riaditel@gymsenpk.edu.sk
  Brunovska@gympk.sk

  Hospodárka školy
  Mária Žižková
  tel. 033/640 77 60
  hospodar@gymsenpk.edu.sk

  Ekonómka
  Alena Vladová
  tel. 033/640 77 60
  Vladova@gympk.sk

  Výchovná poradkyňa
  Mgr. Viera Klimeková
  Klimekova@gympk.sk

  Zodpovedná osoba na OOÚ
  Bc. Darina Brunovská
  Brunovska@gympk.sk
  tel : 033/6412252

Fotogaléria