Vzdelávanie

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlešieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté vysledky.

Veda

Naší učitelia prírodovedných predmetov sa sústreďujú na získavanie praktických vedomosti, priamo uplatniteľných v bežnom živote.

Zdravie

V čo najväčšej miere sa snažíme povzbudiť deti k zdravému životnému štýlu, zdravej strave a pobytu v prírode.

Navigácia

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Senecká 2, 902 01 Pezinok
 • sekretariát školy 033/641 22 52
  E - mail : riaditel@gymsenpk.edu.sk

  Riaditeľka školy
  Mgr. Jana Solgová
  tel. 033/641 24 95
  Solgova@gympk.sk

  Zástupkyňa riaditeľky školy
  RNDr. Mária Obselková
  Obselkova@gympk.sk
  tel. 033/641 36 39

  Tajomníčka a personalistka
  Bc. Darina Brunovská
  tel./fax.: 033 / 641 22 52
  riaditel@gymsenpk.edu.sk
  Brunovska@gympk.sk

  Hospodárka školy
  Mária Žižková
  tel. 033/640 77 60
  hospodar@gymsenpk.edu.sk
  Zizkova@gympk.sk

  Ekonómka
  Alena Vladová
  tel. 033/640 77 60
  Vladova@gympk.sk

  Výchovný poradca
  Mgr. Viera Klimeková
  Klimekova@gympk.sk

Fotogaléria